کیف لوازم اظطراری و کمک های اولیه خودرو ۱۴ قطعه کد ۱۴۰۱

3,410,000 تومان

ویژگی ها

  • چسب زخم
  • پنس پلاستیکی
  • پد الکل
  • گاز استریل
  • باند
  • قیچی
  • چسب

کیف لوازم اضطراری خودرو
کیف لوازم اظطراری و کمک های اولیه خودرو ۱۴ قطعه کد ۱۴۰۱