ماساژور گردن باهوش (EMS)

2,500,000 تومان

این ماساژور با دارا بودن 3 حالت اتوماتیک ماساژور همچنین 15 حالت تنظیم دستی این امکان را به کاربر میدهد. که با توجه به اولویت شخصی و استرس جسمی و ترکیب تکنیک های مخلف بهترین حالت ماساژ را انتخاب و نیازهای مختلف ماساژ خود را بر اورده کند.

ماساژور گردن باهوش ems
ماساژور گردن باهوش (EMS)