ردیاب موتور سیکلت SinoTrack مدل St-901

(2 بررسی مشتری)

2,450,000 تومان

SinoTrack St-901 Motorcycle Tracker ویژگی های ردیاب موتور سیکلت SinoTrack مدل St-901

  • موقعیت یابی ردیابی مکان از طریق SMS / GPRS (TCP / UDP)
  • جمع آوری موقعیت مکانی پیامک.
  • ردیابی موقعیت مکانی در زمان واقعی
  • ردیابی مکان GPRS از طریق فاصله زمانی
  • زنگ خطر
ردیاب موتور سیکلت SINO TRACK
ردیاب موتور سیکلت SinoTrack مدل St-901