مواد نانو گلس

انواع مایع دستگاه نانو گلس

مواد نانو گلس کارایی 80 درصد پکیج نانو گلس را ایفا میکند.
یعنی قطره نانو گلس تشکیل دهنده 80 درصد قیمت دستگاه نانو گلس میباشد.
کارایی این قطره به گونه ای است که بعد از قرار دادن در دستگاه با دستگاه نانو گلس واکنشی ایجاد میکند که باعث مقاوم سازی صفحه نمایش شیشه اکسسوری ها میشود.
بله درست شنیدید (شیشه اکسسوری ها) یعنی این تکنولوژی نانو گلس فقط روی صفحه نمایش ها و یا هر شی شیشه ای قابلیت دارد.